EW Facility Services gaat digitaal

Beste collega. Steeds meer communicatie gaat digitaal, ook bij EW Facility Services. Zo willen wij  loonstroken digitaal gaan versturen, maar in bijzondere gevallen ook ander belangrijk organisatienieuws. Omdat wij graag iedereen digitaal willen bereiken, verzamelen we nu van al onze medewerkers het e-mailadres*. Via onderstaand formulier kun je jouw gegevens doorgeven.

Dear colleague. More and more communication is being digitized, also at EW Facility Services. For example, we would like to send you your payslip via e-mail, but also on occasion other important organisation news. Because we want to be able to reach everyone digitally, we now collect the e-mail address from all our employees*. You can submit your details using the form below.

1 Wie kunnen we bellen als zich een noodgeval voordoet waar jij bij betrokken bent? / Who do we call if an emergency occurs where you are involved?

 

 

Je ontvangt een bevestiging van de ingevulde gegevens op het opgegeven e-mailadres . Ontvang je deze mail niet? Check dan jouw spamfiler zoals hieronder beschreven. Heb je de e-mail niet ontvangen, dan heb je wellicht jouw e-mailadres niet juist ingevuld. Vul dan nogmaals dit formulier in of neem contact op met jouw leidinggevende
We’ll send a confirmation of your data to your e-mail address. Do you not receive this e-mail? Then check your spamfiler as described below. If you do’nt receive the e-mail with confirmatoin, then you may not have entered your e-mail address correctly. Please fill out the form again, or contact your supervisor. 

Spamfilter
Mogelijk heb je ter voorkoming van problemen met ongewenste mail een spamfilter actief. Hiermee komt ongewenste mail in een zogenoemde spam-map terecht. Het kan gebeuren dat de mail met jouw loonstrook ook in deze spam-map terecht komt. Is dit het geval, deblokkeer dan loonstrook@ew.nl als (on)gewenste mail. Via je provider is informatie beschikbaar op welke wijze je dit eenvoudig kunt doen.
You may have a spam filter to prevent problems with unwanted mail. This means that unwanted mail ends up in a so-called spam folder. It’s possible that the mail with your payslip also ends up in this spam folder. Is this the case, please unblock loonstrook@ew.nl as (un)desired mail. Information on how you can easily do this is available via your provider.

*EW Facility Services gebruikt de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en verwerken deze vervolgens alleen voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.

*EW Facility Services only uses the personal details in accordance with the Personal Data Protection Act, and it is processed in a proper and careful manner. We only use the personal details for purposes that are well-defined, explicitly stated in advance and justified, and then we only process these details for purposes for which they are compatible.

EW Facility Services gaat digitaal