Kimberley Roersma: Nieuwe Manager Business Development EW Facility Services

Creating Hospitality is waar facilitair dienstverlener EW Facility Services voor staat. Het overtreffen van verwachtingen van opdrachtgevers, medewerkers en gasten en zo bijdragen aan de gastbeleving is iets waar de organisatie dagelijks mee bezig is. Hospitality, operational excellence en flexibilisering zijn daarom belangrijke pijlers binnen haar filosofie. Om te kunnen blijven excelleren is EW Facility Services continu bezig met de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Kimberley Roersma is als Manager Business Development aangetrokken om hier nog meer invulling aan te geven.

Terug naar overzicht
  • Datum:

Kimberley Roersma: Nieuwe Manager Business Development EW Facility Services

Doorontwikkeling

Kimberley is 27 jaar en heeft veel ervaring met het in de markt zetten van nieuwe diensten. Na het behalen van haar Bachelor degree in Hospitality Management richtte zij Mother Nature Cleans op. Mother Nature Cleans wil alle dagelijkse schoonmaakmiddelen elimineren en vervangen door gestabiliseerd ozonwater. In Nederland was EW Facility Services de eerste schoonmaakdienstverlener die van deze nieuwe technologie gebruikmaakte. In die tijd heeft de organisatie een nauwe samenwerking met Kimberley opgebouwd. Onlangs heeft Mother Nature Cleans een deel van haar aandelen verkocht aan Wecovi. Kimberley blijft bestuurder en strategisch betrokken bij Mother Nature Cleans, maar deze participatie geeft haar ruimte voor verdere ontwikkelingen en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Als Manager Business Development van EW Facility Services gaat zij zich op het bewaken en verder uitbouwen van het onderscheidend vermogen van de organisatie richten.

Kimberley: “Binnen EW Facility Services komen mijn passies hotellerie en Facility Management perfect samen. Facility Management is een van de belangrijkste operationele processen binnen organisaties. Uiteindelijk draait het om de perfecte gastbeleving en waarde creëren, delen en toevoegen. Hospitality, duurzaamheid en innovatie zijn termen waar ik de afgelopen jaren veel over heb mogen leren. Ik kan dan ook niet wachten mijn steentje binnen EW Facility Services te mogen bijdragen!”

Nevenfuncties van Kimberley:

• Bestuurslid Facility Management Next Generation
• Onderdeel jongerenraad Staatsbosbeheer
• Founder en bestuurslid Young Professional Hotel Investment Network

Benieuwd hoe wij de reis van optimale facility services samen kunnen beginnen?