Klanttevredenheidsonderzoek

Eind april en begin mei voerden wij ons jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek (KTO) uit. Dit onderzoek biedt ons de mogelijkheid kritisch te kijken naar onze dienstverlening. Hierdoor kunnen wij gericht werken aan het optimaliseren en verder perfectioneren van onze dienstverlening. Inmiddels hebben wij de resultaten geanalyseerd en presenteren wij onderstaand de belangrijkste uitkomsten.

Terug naar overzicht
  • Datum:

Klanttevredenheidsonderzoek

Goede respons

Steekproefsgewijs schreven we een groot deel van onze opdrachtgevers aan om deel te nemen aan het KTO. Op de uitvraag voor deelname aan ons onderzoek kregen wij een responspercentage van 33%. Wij willen de deelnemers dan ook hartelijk bedanken voor hun respons. Met dit responspercentage geven de uitkomsten van dit KTO een betrouwbaar beeld.

De uitkomsten

Toegevoegde waarde van onze leidinggevenden op locatie

Wij vroegen onze opdrachtgevers naar hun mening op een aantal thema’s. Zo ook het thema ‘Housekeepers/Objectleiders’. Wij zijn erg blij met de uitkomst dat dit het thema is waarop wij het beste scoren. Onze opdrachtgevers zijn erg tevreden over de kwaliteit van onze leidinggevenden op locatie. Voor ons een belangrijke uitkomst. Onze leidinggevenden op locatie zijn namelijk nauw betrokken bij onze opdrachtgevers en medewerkers. Zij maken het verschil en zijn de succesfactor in aansturing en coaching van onze medewerkers. Onze leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse invulling van onze samenwerking op locatie en in belangrijke mate beslissingsbevoegd, waardoor wij snel schakelen.

Bevestiging

Andere onderwerpen die opdrachtgevers binnen de thema’s van het onderzoek als sterk beoordelen zijn bereikbaarheid van de Rayonmanager, professionaliteit, kennis, het nakomen van afspraken en de representativiteit van de schoonmaakmedewerkers. Ons uiteindelijke doel is het leveren van een positieve bijdrage aan de beleving van de gasten en gebruikers van onze opdrachtgevers, deze uitkomsten zijn hiervan een mooie bevestiging.

Ontwikkelpunten

Natuurlijk zijn er ook altijd punten die verdere ontwikkeling vragen. Een van de redenen voor het uitvoeren van dit KTO. Een onderwerp dat genoemd wordt en tevens onze aandacht heeft, is het verder doorvoeren van unieke innovaties. Zo zijn we vergevorderd met het uitbreiden van onze werkzaamheden met het Lotus PRO Schoonmaakconcept. Een nieuw, duurzaam en innovatief schoonmaakconcept waarmee wij vaarwel zeggen tegen alle dagelijkse schoonmaakchemicaliën. In de komende maanden zullen wij op zo’n 50 extra locaties deze techniek gaan toepassen. Het zelf inroosteren van werkzaamheden door onze medewerkers gecombineerd met zelfsturende (controle) activiteiten is een andere vernieuwing die we op dit moment testen. Daarnaast willen we nog beter voldoen aan ons doel om verwachtingen van opdrachtgevers te overtreffen en op strategisch niveau mee te denken met het invullen van de contracten. Wij houden deze punten in het komende jaar dan ook nadrukkelijk op onze agenda.

Wat we doen met de resultaten

De uitkomsten van het KTO zetten de basis van onze activiteiten voor het nieuwe jaar. Leidraad van onze dienstverlening is tenslotte de samenwerking met onze opdrachtgevers en het pro actief inspelen op hun wensen en behoeften. Ons uiteindelijke doel is het verder verhogen van uw tevredenheid en die van uw medewerkers en gasten! Heeft u vragen over het onderzoek, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij EW Facility Services.

Mogen onze medewerkers u positief verrassen?