Opleiden is investeren in medewerkers

Als opleider voor de schoonmaakbranche gaat er niets boven een opdrachtgever die doelbewust en ambitieus investeert in het opleiden van haar medewerkers. Dus niet opleiden omdat de cao dat nu eenmaal voorschrijft of de opdrachtgever dat eist, maar vanuit de overtuiging dat wanneer je medewerkers de gelegenheid biedt zich te professionaliseren, zich dat vertaalt in medewerkers die zich maximaal inzetten en vakbekwaam hun werk uitvoeren.

Terug naar overzicht
  • Auteur:

    Charles Scholte, Directeur SVS

  • Datum:

Opleiden is investeren in medewerkers

Het vak van schoonmaker is steeds zichtbaarder geworden en er worden steeds hogere eisen aan de medewerker gesteld, óók op het vlak van communicatie en hospitality. Immers, onderzoek toont aan dat gediplomeerde schoonmakers hun werk doelmatiger en efficiënter uitvoeren. Er zijn minder faalkosten, er wordt minder verzuimd door aandacht voor ergonomie en men kan een grotere verantwoordelijkheid aan. Een diploma is in feite een erkenning en waardering van het vakmanschap. Zelfbewuste schoonmakers die als visitekaartje van het bedrijf elke dag met veel plezier hun onmisbare werkzaamheden uitvoeren en borg staan voor de hoge kwaliteit van de dienstverlening.

Bij EW Facility Services zit het in de genen om opleidingen niet als kostenpost te benaderen, maar juist als een gerichte investering in mens en kwaliteit. En investeren impliceert dat je rendement verwacht. De afgelopen 25 jaar hebben wij duizenden medewerkers van EW Facility Services mogen opleiden, vaak met lesmateriaal dat wij samen ontwikkelden en vormgaven. Maatwerk, in de ‘look and feel’ van de organisatie

EW Facility Services heeft een hoog ambitieniveau om steeds voorop te lopen en dat vraagt dat je voortdurend goed om je heen kijkt en in beweging blijft. Ook SVS is voortdurend in beweging om haar klanten de best mogelijke diensten te leveren. Naast het klassikale leren wordt steeds meer kennis langs de digitale weg ontsloten. Leren krijgt daarmee een multimediaal karakter en kan steeds beter inspelen op de behoefte aan ondersteuning tijdens het uitvoeren van het werk. Steeds vaker is er gerichte één-op-één coaching op de werkvloer, waardoor heel efficiënt hulp geboden wordt waar het nodig is

SVS en EW Facility Services werken nu al ruim 25 jaar met veel plezier samen en wij zullen dat de komende 25 jaar met veel plezier blijven doen.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?