Optimale wendbaarheid in uw kantoorschoonmaak

Optimale wendbaarheid in uw kantoorschoonmaak

Zeker in de huidige tijd is het niet te voorspellen hoe in 2021 de bezetting van uw kantoor zal zijn. Is het dan niet fijn als de schoonmaak en bijbehorende kosten één op één samenlopen met uw actuele bezetting?

Schoonmakers die dagelijks dezelfde ronde lopen, met een vast programma en binnen een vast aantal uren. U betaalt maandelijks een vaste vergoeding voor deze diensten, voor de hele duur van het contract. Waarschijnlijk voor veel facilitair managers een herkenbaar beeld. Maar loopt deze schoonmaak wel parallel met de bezetting van uw kantoor? Is iedere dag op uw kantoor hetzelfde? Waarschijnlijk niet. Kies daarom voor optimale wendbaarheid in uw kantoorschoonmaak en kosten die meebewegen met de dagelijkse dynamiek van uw kantoorbezetting.

Schoonmaak en kosten die parallel lopen aan uw kantoorbezetting: pay-per-clean

We stemmen de inzet van onze schoonmaak af op het gebruik van uw kantoor. Hoe we dat doen? Door de bezetting continu te meten met handige sensoren, aanwezig door uw hele kantoor. Op drukke dagen schroeven wij onze schoonmaak op en op rustige dagen schalen we onze schoonmaak af. Zo zorgt u voor efficiënte en kwalitatieve schoonmaak van uw kantoor, zodat uw gebruikers naar volle tevredenheid gebruik kunnen maken van een werkplek die altijd schoon en veilig is. Er is geen discussie over de juistheid van ureninzet en uw kosten lopen parallel mee met de inspanning. U betaalt dus alleen voor de schoonmaak die daadwerkelijk is ingezet en ook echt nodig was.

1 | Schoonmaak perfect afgestemd op uw gebouwgebruik

Met sensoren meten wij hoe intensief het gebruik is van uw kantoor en daar passen wij dagelijks onze schoonmaak op aan. Door deze data te gebruiken kunnen we met onze schoonmaak efficiënt te werk gaan. Is het gebruik hoog, dan zetten wij direct extra schoonmaak in. Zo behoudt u ook op drukke dagen kwalitatieve schoonmaak en is iedere gebruiker verzekerd van een schone en veilige werkplek. Is het rustig, dan schalen wij onze schoonmaak af en lopen er niet onnodig veel schoonmakers rond. Dit zal ook uw kantoorgebruikers opvallen en absoluut bijdragen aan hun tevredenheid en beleving.
Waar onze wendbaarheid vandaan komt? Onze oorsprong in hotelschoonmaak staat hiervoor aan de basis. Door deze jarenlange ervaring met het dagelijks inspelen op fluctuerende bezettingsgraden is een flexibele instelling diep geworteld in alle lagen van onze organisatie.

2 | U betaalt voor de schoonmaak die u afneemt

Onze automatiseringssystemen zijn optimaal ingericht om variabel te factureren. Wij flexibiliseren de inzet van onze schoonmaak zodat deze meeloopt met uw actuele bezetting en ditzelfde gebeurt voor uw kosten. U betaalt dus alleen voor de schoonmaak die u afneemt en die, met de verzamelde data als bewijs, ook daadwerkelijk nodig was.

U zorgt voor efficiënte en kwalitatieve schoonmaak van uw kantoor, zodat uw gebruikers naar volle tevredenheid gebruik kunnen maken van een werkplek die altijd schoon en veilig is.

U zorgt voor efficiënte en kwalitatieve schoonmaak van uw kantoor, zodat uw gebruikers naar volle tevredenheid gebruik kunnen maken van een werkplek die altijd schoon en veilig is.

3 | Inzicht in totale vraag naar facilities

Wij verzamelen de data over uw kantoorgebruik. Hoe meer data we verzamelen, hoe beter we kunnen voorspellen wat het toekomstige gebruik van uw kantoor zal zijn. Dit is niet alleen relevant voor het voorspellen van de schoonmaakinspanningen. Deze waardevolle data geeft u ook inzicht in de vraag naar bijvoorbeeld catering, beveiliging, sanitaire voorzieningen. Zo krijgt u volledig inzicht in de te verwachten facilitaire kosten en kunt u deze data gebruiken als leidraad voor inkoop en budgettering.

Er is ook nog een 4e motivatie, namelijk:

4 | Het werk wordt leuker voor onze schoonmakers

Door resultaatgericht te werken op basis van bezetting maakt het werk voor onze schoonmaakmedewerkers een stuk leuker! Deze werkwijze zorgt voor een goede balans in de werkdruk. Pieken in het pandgebruik ondervangen we zodat er altijd voldoende schoonmaakkrachten aanwezig zijn. Zijn er rustige dagen, dan is het schoonmaakteam kleiner en is er voor de aanwezigen voldoende werk. Deze afwisseling in het werk heeft een positief effect op de tevredenheid van onze schoonmaakmedewerkers. En u weet: blije schoonmakers zorgen voor blije kantoorgebruikers!

Wacht niet langer

Bent u er ook op zoek naar optimale wendbaarheid in uw kantoorschoonmaak en facturatie? Wacht niet langer en neem contact met mij op. Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden.

Rutger Verstegen
Email: rverstegen@ew.nl
Telefoon: 06 267 932 89