Samenwerking: meer dan een contractuele verplichting

Binnen het onderwijs is er veel behoefte aan samenwerking met leveranciers. Aan samenwerkingsverbanden die verder gaan dan alleen het schoonmaken van gebouwen en ruimtes. Het streven naar een volwaardige samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelen, is van onschatbare waarde. Door samen te werken aan het creëren van een inspirerende leer- en werkomgeving, duurzaamheid en medewerkerstevreden- en betrokkenheid creëer je samen meerwaarde.

Betrouwbaar en nét dat stapje extra doen

De dynamiek van een universiteit, hogeschool of andere onderwijsinstelling vraagt om flexibiliteit en goede samenwerking op alle niveaus. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt hoeveel verschillende activiteiten er plaatsvinden. Tentamenweken, introdagen, lezingen, congressen, werkweken, diploma-uitreikingen en meer. Als onderwijsinstelling wil je erop vertrouwen dat de schoonmaakdienstverlener de zaken goed regelt. Je wilt een partner die meedenkt, vooruitkijkt en slimme oplossingen bedenkt om alles in goede banen te leiden. Die ongevraagd met adviezen komt hoe het beter, duurzamer of efficiënter kan. Snel schakelen en laagdrempelige en open communicatie is daarbij een must.

Betrokkenheid van schoonmaakmedewerkers

Een gemotiveerd en betrokken schoonmaakteam vormt de ruggengraat van een effectieve schoonmaakstrategie. Zij voelen zich graag gewaardeerd en gehoord. Ook met het oog op de huidige krappe arbeidsmarkt: betrek als opdrachtgever de schoonmaakmedewerkers bij je organisatie en maak ze onderdeel van het facilitaire team. Het betrekken van medewerkers bij het besluitvormingsproces en het stimuleren van eigen initiatief leidt tot een grotere betrokkenheid en verbeterde prestaties. Wees alert op verjaardagen en reik ook het schoonmaakteam bijvoorbeeld een kerstpakket uit. Sluit eens in de zoveel tijd aan bij het werkoverleg en hoor wat er speelt. Maak schoonmaakmedewerkers daarbij zichtbaar op de dag. Zo ontstaat er contact tussen de schoonmakers, studenten en medewerkers. Dit vergroot de betrokkenheid van beide kanten en zo kunnen ze tips en wensen delen voor wat betreft het schoonmaakwerk. Een voorbeeld van aandacht voor schoonmaakmedewerkers vanuit je schoonmaakdienstverlener is een vitaliteitsprogramma, zoals het EW-programma “Sterk in je Werk”. Het programma bestaat onder andere uit ergonomie trainingen, coaching, fysiotherapie en een motivatiesystematiek. Met een persoonlijke aanpak wordt gekeken hoe het gaat en wat er nodig is om de medewerkers vitaal en gelukkig te houden. In praktijk resulteert dit in meer werkgeluk, een laag verzuimcijfer ten opzichte van het landelijke gemiddelde én hoge cijfers voor belevings- en kwaliteitscontroles. Zoek een partner die investeert in haar medewerkers.

Van twee kanten meedenken

Een onderwijsinstelling kan zelf ook actief meewerken om ervoor te zorgen dat de schoonmaakmedewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Denk aan oplossingen voor problematieken waar de schoonmakers in hun dagelijkse werk tegenaan lopen. Vraag schoonmaakmedewerkers een lijstje te maken met ruimten die overmatig bevuild worden en moeilijke schoonmaakpunten. Voorbeelden zijn bedrading die in de weg ligt of bureaus die vol liggen met boeken en papieren. Door dit eerst aan te pakken, eventueel samen met je schoonmaakpartner, kunnen de schoonmaakmedewerkers vervolgens een nog betere kwaliteit realiseren. Daarbij voelen ze zich gehoord en gewaardeerd, wat een positieve bijdrage levert aan de samenwerking.

Bijdragen aan het onderwijs

Kijk bij het selecteren van een partner naar de mogelijkheden die de samenwerking nog meer biedt. Zo kan de schoonmaakdienstverlener bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het onderwijs van jouw instelling. Hoe mooi is het om studenten, de talenten van de toekomst, praktijkervaring mee te geven? Of ze mee te laten denken aan innovatieve programma’s, methoden en middelen? Een schoonmaakpartner kan gastcolleges geven, studenten creatief mee laten denken in diverse praktijkcases of studenten helpen die een eigen bedrijf willen opstarten. Een mooi voorbeeld is de Saxion Ondernemers Award, waarin studentondernemers worden ondersteund en begeleid door EW Facility Services.

Alle 6 tips ontvangen? Laat je gegevens achter en ontvang de whitepaper