Afvalmanagement

Kleine handelingen met een grote impact.

Om uw duurzaamheidsambities te realiseren is er samenwerking nodig. Door afvalverwerking te verduurzamen, en in ambitie circulair te maken, verlagen we de impact hiervan op het milieu. En dat is een verantwoordelijk die we met beide handen willen aanpakken. Wij bieden jou daarom professionele en duurzame ondersteuning in jouw afvalverwerking.

Afvalmanagement

We werken volgens het credo waste in is waste out. Afval beheren we niet alleen aan de ‘achterkant’, maar juist ook daar waar het afval begint. En dat is veelal op de werkvloer. Door gebruik te maken van afvalbakken voor de inzameling van verschillende soorten verpakkingsmaterialen, neemt het volume van recyclebare stromen toe en het volume van het restafval af. Onze medewerkers zien daarbij toe op een juiste inzameling van plastic, papier en kartonnen bekers tot aan gft en restafval. Zij zijn vraagbaak voor afval gerelateerde vragen en ondersteunen bij het juist gebruik van de afvalbakken.

Hebben jouw gebruikers een zetje in de goede richting nodig, dan denken wij met je mee. Samen creëren we bewustwording voor een goede afvalinzameling. Bijvoorbeeld via ‘nudging’, met behulp van creatieve signing rondom de afvalpunten. Want met goede afvalscheiding aan de voorkant, realiseren we optimale recycling aan de achterkant!

Om duurzaam afvalmanagement te realiseren werken wij samen met experts. Het afval dat wij inzamelen halen zij gescheiden op, waarna ze het onderzoeken én recyclen. Soms zelfs tot nieuwe producten zoals zeep, vloerreiniger, notitieblokken of toiletpapier. We streven naar zo veel mogelijk circulariteit. Met een overzichtelijke rapportage geven we je inzicht in de bereikte resultaten.

Onze schoonmaak verduurzamen staat hoog op onze agenda.
Caspar Vijverberg Manager New Business

Meer informatie nodig?