Flexibiliteit

We erkennen drie scenario’s binnen flexibiliteit, ieder met een eigen manier van op- en afschalen en een eigen termijn waarbinnen we de dienstverlening aanpassen: 1. contractbasis, 2. geplande flexibiliteit en 3. onverwachte flexibiliteit.

Contractbasis

We voeren onze werkzaamheden uit volgens planning. We hebben een basisbezetting en houden rekening met de te verwachten drukte gedurende het jaar tot zelfs op dagniveau, zoals rondom pauzes, standaard bijeenkomsten, weersgesteldheid of vakantieperiodes.

Geplande flexibiliteit

Goede voorbereiding is het halve werk. Jaarlijks bespreken wij met onze opdrachtgevers de evenementen, feestdagen en bijzondere dagen voor het daarop volgende jaar door. Te denken valt aan verbouwingen, ruimtes die tijdelijk leeg staan, afnemende drukte rondom hybride werken, eenmalige bijeenkomsten en uitvraag van aanvullende diensten. Deze nemen wij op in onze jaarplanning. Vervolgens bekijkt de Rayonmanager elke maand of de planning nog actueel is. De Rayonmanager en direct leidinggevenden borgen onder andere dankzij een zorgvuldige jaarplanning, maar ook met INSITE Planning dat er voldoende personeel ingezet wordt. INSITE Planning genereert automatisch het rooster op basis van de uitgevraagde uren en taken en plant de beschikbare medewerkers in. Het systeem houdt rekening met door medewerkers opgegeven voorkeuren, maar ook met capaciteiten, opleidingen en ARBO wet- en regelgeving. Zo roosteren we medewerkers efficiënt in op basis van de juiste capaciteiten. Wanneer extra personeel nodig is, doen wij tijdig een beroep op de flexpool zodat wij verzekerd zijn van hoogwaardige schoonmaak, óók op drukkere dagen.

Onverwachte flexibiliteit

Door wat verwacht is goed in te plannen, hebben wij onze handen vrij om in te spelen in onverwachte gebeurtenissen. Zo schalen we op bij onverwachte bijzonderheden, plotselinge drukte, last-minute aanvragen en schalen we af bij onvoorziene minimale bezetting. In geval van ongelukjes op locatie of ad hoc aanvragen die direct opgepakt moeten worden, schuiven we met het werkprogramma zodat we dáár zijn waar we het hardst nodig zijn.

Zo laten wij ons niet verrassen door afwijkende omstandigheden. Goede communicatie, jaarplanning en onze ervaring met soortgelijke locaties helpen hierbij. Wanneer er onverwachts toch behoefte is aan meer capaciteit doen we een beroep op de regionale flexpool. Deze flexibel inzetbare medewerkers zijn na oproep binnen één uur op locatie.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met ons team