Onze gedragcodes

Onze gedragscodes komen voort uit onze belangrijkste cultuurwaarden. Deze waarden maken ons als bedrijf uniek. Ze maken helder waar wij als EW Facility Services voor staan en hoe we ons belevingsconcept uitdragen op de werkvloer. Hieronder vind u de vijf codes die wij elke dag opnieuw nastreven.

Wij zien er verzorgd uit

Hoe wij onszelf presenteren op locatie bij onze opdrachtgever is van grote invloed op de wijze waarop hun gasten, bezoekers en medewerkers onze dienstverlening, én die van de opdrachtgever, ervaren. Onze houding, gedrag en uitstraling zijn daarvoor belangrijke factoren. Samen met collega’s zijn wij daarom het visitekaartje van zowel EW Facility Services als onze opdrachtgever.

Persoonlijke verzorging

Houding & uitstraling

Wij zorgen voor een prettige werkomgeving

We willen graag dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft op het werk. Hoe we omgaan met onze middelen en materialen, en de presentatie daarvan, is hierbij van groot belang. Want hoe beter we onze middelen en materialen behandelen en achter laten voor collega’s, hoe prettiger zij ermee aan het werk kunnen. Zorgvuldig omgaan met onze administratie is ook belangrijk, waarbij we nauwkeurig te werk gaan en oog hebben voor details.

Middelen & Materialen

Wij tonen initiatief

Wij blinken uit in gastvrijheid. Daarvoor moeten we vaak vooruit kijken om, zonder dat het ons wordt gevraagd, al te handelen en in te spelen op eventuele wensen en vragen van onze opdrachtgevers en hun medewerkers en gasten. Initiatief nemen, zodat beleving altijd prominent aanwezig is in onze dienstverlening. Daarom zijn we behulpzaam, vriendelijk en makkelijk aan te spreken. Wij voelen aan wat opdrachtgevers en hun medewerkers en gasten nodig hebben.

Behulpzaam omgaan met klachten

Proactief

Wij zijn collegiaal

Samen kunnen we meer. Zeker als hecht team. Het zit iedereen weleens tegen. Op zo’n moment kun je bouwen op je collega’s die er extra de schouders onder zetten. Samen ronden we taken af en komen we afspraken na. Ook gaan we open en eerlijk met elkaar om. Op de werkvloer praten we Nederlands of Engels, zodat iedereen ons kan verstaan. We voelen ons betrokken bij EW Facility Services, onze opdrachtgevers en de locatie waar we werken.

Samenwerken

Wij zijn ambitieus

Ons werk is een vak. Een vak waarbij je kennis nodig hebt van processen, technieken en het gebruik van middelen, materialen en machines. Die kennis gebruiken we in de praktijk, op het juiste moment en de juiste plaats. En natuurlijk volgens de wettelijk gestelde veiligheidsnormen. We nemen geen genoegen met gemiddelde prestaties en trekken vaak een extra sprintje. Dit zorgt voor waardering van onze opdrachtgevers, hun medewerkers en hun gasten.

Hoogwaardige kwaliteit

Veilig werken

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met ons team