Goed werkgeverschap

Op deze webpagina leest u meer over onze beloningssystematiek en acties op het gebied van goed werkgeverschap.

You're the best board

You’re the best is een beloningssystematiek voor onze uitvoerende medewerkers. Op dit complimentenbord kunnen medewerkers elkaar (of medewerkers van de opdrachtgever) hun waardering uitspreken voor een medewerker voor zijn/haar opvallende prestaties. Elk kwartaal verkiest de direct leidinggevende de winnaar. De collega met de meeste complimenten ontvangt een cadeaubon t.w.v. € 25,00, een bos bloemen, een certificaat en een plekje op de Wall of Fame.

Sterk in je werk

Met dit initiatief zetten wij in op drie pijlers: gezondheid, ontwikkeling en instructie. Met gezondheid zetten wij in op sportieve initiatieven, bedrijfsfysiotherapie, Arbo coach en een ergo-coach. Bij de pijler ontwikkeling investeren wij in loopbaanontwikkeling, budgetcoach, functioneringsgesprekken en opleidingsaanbod. Met instructie borgen wij goede trainingen, gebruik Exoskelet, flexibele werktijden, werkdrukmetingen met doorlopende verbeteracties, themadagen en collectieve zorgverzekering. Door onze uitvoerende medewerkers te ondersteunen in hun dagelijkse leven en in de lichamelijke en mentale gezondheid, voelen zij zich beter en staan zij sterk in hun werk!

H.appy

Onze app H.appy is ontwikkeld vóór en dóór medewerkers! In H.appy zien medewerkers het werkrooster, trainingsdagen, interne vacatures, instructiekaarten en – video’s en interne nieuwsberichten. Ook houden wij 4 keer per jaar ons medewerkertevredenheidsonderzoek via H.appy én heeft de app een eigen Social Wall. De Social Wall is een drukbezochte plek en zorgt onderling voor extra verbinding.

Samen feestelijke momenten vieren

Wij vinden het belangrijk stil te staan bij een aantal belangrijke momenten. Zo geven wij elke medewerker een kerstgeschenk en een zomergeschenk. Bij verjaardagen en jubilea trakteren wij op taart en krijgt de medewerker een kaart en een bos bloemen.

Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO)

Vier keer per jaar meten wij de medewerkerstevredenheid (MTO) van onze medewerkers met terugkerende thema’s. Onze afdeling Kwaliteit voert gericht verbeteringen uit a.d.h.v. de resultaten. Denk aan de inzet van hulpmiddelen of het inplannen van meer interne overlegmomenten. Onze scores van het afgelopen jaar (2021) tonen aan dat wij, ondanks het uitdagende jaar, zeer tevreden medewerkers hebben; namelijk een gemiddelde van 7,98.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met ons team