EW Facility Services digitaliseert beddenregistratie

Shoppen, bankieren en het boeken van reizen doen we tegenwoordig online en bij voorkeur op een mobiel device. Ook in de zorg nemen technologische innovaties een vlucht. Dit onder de noemer ‘eHealth’. Denk aan het elektronisch patiëntendossier, apps voor medicijnregistratie, zorgrobots en virtual reality. Facilitair dienstverlener EW Facility Services gelooft eveneens in de toegevoegde waarde van digitalisering binnen het facilitaire werkveld en investeert al geruime tijd in de ontwikkeling van slimme ICT tools en applicaties die haar dienstverlening optimaliseren. Vorige maand startte zij daarom een pilot voor digitale beddenregistratie bij het Diakonessenhuis in Utrecht.

Terug naar overzicht
  • Datum:

EW Facility Services digitaliseert beddenregistratie

Pilot digitale beddenregistratie

Marije Wildenborg, Salesmanager Zorg bij EW Facility Services: “Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen facilitaire dienstverlening nog een wereld te winnen valt met de inzet van de juiste systemen op de juiste manier. Niet alleen in efficiency, maar juist ook in de beleving van eindgebruikers.” De pilot die op dit moment bij het Diakonessenhuis draait, sluit naadloos aan op deze visie. “Digitale beddenregistratie houdt kort gezegd in dat onze collega’s op de werkvloer met behulp van een smartphone digitaal kunnen aangeven wanneer de schoonmaak van een bed is afgerond.” Dit doen ze door het scannen van een zogenoemde NFC tag die op elke bedplek is aangebracht. Vervolgens is in een paar stappen de schoonmaak van het bed te registreren. “Zo heeft het ziekenhuis real time inzicht in de status van haar bedden. Door dit inzicht kan men inspelen op adhoc aanvragen voor beddenreiniging. Deze manier van werken zorgt bovendien voor minder administratieve afhandeling. Zowel onze schoonmaakmedewerker als het hoofd van de afdeling ontzorgen wij met deze applicatie. Zij krijgen meer tijd om zich te richten op de patiënten en bezoekers.”

Betrokkenheid zorgprofessionals

Om te blijven innoveren riep EW Facility Services vorig jaar een klankbordgroep Zorg in het leven. In deze setting delen facilitair professionals, afkomstig van diverse zorginstelling, hun kennis en inzichten over actuele vraagstukken. Wildenborg: “Onlangs kwam de klankbordgroep opnieuw bij elkaar. We hebben de kans benut om van gedachten te wisselen over de (on)mogelijkheden van automatisering en volop aandacht besteed aan kritische succesfactoren rondom de introductie en implementatie van nieuwe technologische ontwikkelingen.” De complexe organisatiestructuur in zorginstellingen, de positie van het facilitair bedrijf en het belang van strategische positionering van een automatiseringsproject kwamen in de discussie ruimschoots aan bod. “Het is essentieel om de toegevoegde waarde van een nieuwe applicatie of technologie voor issues als risicobeheersing, efficiency en onderscheidend vermogen bij de bestuurders voor het voetlicht te krijgen. Alleen dan realiseer je het draagvlak dat je nodig hebt om het project succesvol te implementeren”, aldus Arnaud Kruizinga, interim manager top klinische ziekenhuizen.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?