07 maart 2024

Diversiteit in de spotlight op Internationale Vrouwendag

Voor Janneke Verkerk, algemeen directeur van EW, werd haar persoonlijke reis naar succes gekenmerkt door vastberadenheid en doelgerichtheid. Gedurende haar carrière heeft ze altijd duidelijke doelen gesteld. Janneke wist precies waar ze naartoe wilde werken en heeft continu stappen gezet om daar te komen. Voor haar was de positie bij EW een logische stap, een doel waar ze gericht naartoe heeft gewerkt. In haar eigen woorden: “Het gaat om het zetten van vlaggetjes op de plekken waar je wilt zijn en daar doelbewust naartoe werken.”

Het vinden van je eigen stijl

Leiders worden gevormd door ervaringen, voorbeelden en rolmodellen. Voor Janneke was dit niet anders. Ze reflecteert op de impact van andere vrouwelijke, maar ook mannelijke leiders in haar carrière. “Ik heb veel geleerd door te kijken naar hoe anderen situaties aanpakten. Het draait om het vinden van je eigen stijl, geïnspireerd door de voorbeelden om je heen.”

Inspirerende vrouwelijke rolmodellen

Janneke putte inspiratie uit diverse leiders in de uitzendbranche, waar ze gedurende haar carrière heeft gewerkt. Deze rolmodellen waren voor haar waardevolle lessen waar ze veel motivatie en inspiratie uit haalde. Het zien van andere succesvolle vrouwen die leiding gaven in een veeleisende sector zoals de uitzendbranche, versterkte haar vastberadenheid om haar eigen leiderschapsdoelen na te streven. Ze merkt echter op dat hoewel haar rolmodellen hoofdzakelijk vrouwelijk waren, inspiratie niet beperkt hoeft te zijn tot een bepaald geslacht. ”Het gaat erom rolmodellen te vinden wiens visie en leiderschap universeel resoneert, ongeacht gender.” legt ze uit.

Het glazen plafond doorbroken

Gedurende mijn carrière heb ik het glazen plafond nooit ervaren“. Ze benadrukt dat persoonlijke groei voor haar vaak afhangt van het herkennen en grijpen van kansen die op je pad komen, in combinatie met een ondersteunende omgeving.” Voor mij lag de sleutel tot groei voornamelijk bij mezelf en de kansen die ik voor mijzelf creëerde. Mijn advies aan andere vrouwen zou zijn om elke kans die zich aandient met volle moed aan te grijpen. Laat je niet tegenhouden door eventuele belemmeringen, maar zie ze eerder als uitdagingen om te overwinnen. Geloof in je eigen kracht en wees niet bang om je ambitie na te streven. Het is door het omarmen van deze kansen dat we onze eigen paden kunnen volgen naar succes.”

Diversiteit in de spotlight op Internationale Vrouwendag

''De sleutel tot groei lag voornamelijk bij mezelf en de kansen die ik voor mezelf creëerde''

Diversiteit en inclusie op de eerste rang 

Bij EW omarmen we diversiteit in alle vormen en maten, wat natuurlijk veel verder gaat dan genderdiversiteit. Janneke benadrukt het belang van het aantrekken van talenten met uiteenlopende achtergronden en culturen. "Wij plukken de vruchten van de diverse perspectieven en ervaringen die diversiteit met zich meebrengt" legt ze uit. ''Voor ons is diversiteit niet slechts een kwestie van inclusie, maar eerder een essentiële bouwsteen voor een dynamische bedrijfscultuur. Zo zijn 50% van onze regiodirecteuren en 40% van onze directieleden vrouwen, wat aantoont dat we actief zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van geslacht binnen onze leidinggevende functies. We creëren een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd, gehoord en vertegenwoordigd voelt, ongeacht hun achtergrond of identiteit. Hierdoor wordt een innovatieve en creatieve samenwerking gestimuleerd.''

"EW plukt de vruchten van de diverse perspectieven en ervaringen die diversiteit met zich meebrengt"

Talentontwikkeling bij EW

Een van de concrete initiatieven van EW om diversiteit en inclusie te bevorderen, is de sterke focus op talentontwikkeling. "We hebben verschillende programma's zoals Talentprogramma's en Management Traineeships" deelt Janneke enthousiast.'' Deze initiatieven vormen een integraal onderdeel van onze inspanningen om de doorstroom van diverse talenten binnen de organisatie te stimuleren. Met deze programma's realiseren we  een evenwichtige vertegenwoordiging op alle niveaus, inclusief het management. Onze Talentprogramma's bieden op maat gemaakte ontwikkelingskansen voor getalenteerde individuen, waarbij we hen ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun volledige potentieel. Daarnaast bieden we via het Management Traineeships programma een gestructureerd traject voor opkomende leiders, waarbij ze waardevolle ervaring opdoen en worden begeleid door ervaren mentoren. Door te investeren in deze programma's, cultiveren we een diverse en inclusieve leiderschapsstructuur die recht doet aan de verscheidenheid aan perspectieven en ervaringen binnen onze organisatie.''

Tot slot..

Diversiteit en inclusie brengt volgens Janneke het beste van EW naar boven, met name door het delen van verschillende inzichten vanuit verschillende mensen met verschillende achtergronden. ''Juist deze verscheidenheid is essentieel  voor het verrijken van het werk en het bereiken van de hoogste standaarden.''

Anderen bekeken ook

29 augustus 2023

Over leuke opdrachtgevers gesproken…

Blog – Maureen Hermens – Ambulant Objectleider EW Facility Services Als Ambulant Objectleider ben ik verantwoordelijk…

Lees meer
02 augustus 2023

Portretreeks Amare – Augustina

Het afgelopen jaar ontving team Amare een Golden Service Award en werd benoemd tot het beste schoonmaakteam van…

Lees meer
19 juli 2023

Sparren en stoom afblazen

Maureen Hermens is ambulant objectleider van 17 locaties. En 17 locaties betekent ook het aansturen van minimaal 17…

Lees meer